פעילות 'קומיקס בדגש על קבלת השונה בחברה' בבית ספר "קשת"

כמיטב המסורת בשנים האחרונות גם השנה משתתף בית ספר "קשת" בשבוע "ואהבת לרעך כמוך" העירוני שמטרתו חשיפה והגברת המודעות לאוכלוסיות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. שבוע זה מתקיים השנה בסימן "קומיקס בדגש על קבלת השונה בחברה". במהלך השבוע המקדים לשבוע החשיפה, שוחחו מורות בית הספר עם התלמידים בנושא השונות וחשפו אותם לאתר "מדברים קומיקס".השבוע נפתח בבית הספר ביום שיא אשר כלל הפעלה של תלמידי כיתות ו' כ'שגרירי מפתח הלב' את כלל התלמידים ביכיתות הלימוד. ובנוסף, התקיים ביקור של נציגי משרד החינוך ונציגי הרשות העירונית בבית הספר. הנציגים נחשפו לפעילויות הללו: · תלמידי כיתות ו'3 ו-ו'4 הפעילו את כיתות א'-ב' בקבוצות למידה ויצירה. · תלמידי כיתה ה'4 פעלו בחדר מחשבים ויצרו "שונות בביטוי קומיקס". · תלמידי כיתה ו'1 פעלו בכיתות ג'-ו' בפעילות חשיפה מתוקשבת (מצגת וסרטון) והפעילו את התלמידים ביצירת קומיקס מתוך מתן ביטוי לשונות.במהלך השבוע ימשיכו תלמידי בית הספר לעסוק בנושא חשוב זה בכיתות ובחדר מחשבים ויצאו על פי הלו"ז העירוני לפעילויות שונות בעיר.מקצת תמונות מהפעילות ומביקור נציגי משר החינוך והרשות בבית הספר: