במסגרת שבוע ואהבת לרעך כמוך, חברו להם ביה"ס חופית, בית ספר הרא"ה ומתנ"ס י"א למעגלי שיח של נציגי מועצות התלמידים

את הפעילות מקרבת הלבבות הובילו בית ספר חופית בניהולה של קרן לוין גפן, בית ספר הרא"ה בניהולה של אתי עמר ומתנ"ס י"א בניהולה של פנינה. במסגרת הפעילות התארחו להן מועצות התלמידים של העיר, מנהיגי העתיד, ולמדו בחברותא מדרשים בנושא "ואהבת לרעך כמוך" - יש לי חבר והוא קצת אחר. את מעגלי השיח הנחו מדריכי המד"צים, בני עקיבא והצופים, אשר אותם רתמו בתי הספר לטובת הפעילות, ובהם התלמידים דנו, יצרו ושרו יחדיו. צוותי בתי הספר, המד"צים והתלמידים ציינו כאחר כי הפעילות היתה מהנה ומעשירה גם יחד ונראה היה כי "שבת אחים גם יחד", היתה משמעותית.