במסגרת הפעילויות המשותפות שהתקיימו השבוע . קיימנו פעילות נוספת בין תלמידי שכבה ז' . הפעילות המשותפת ביו כיתה ז'3 כיתת מופת לבין כיתת ז'4 כיתת חנ"מ .כאשר הפעילות נפתחה בהצגת סרטון הממחיש את הפס' ואהבת לרעך כמוך. התלמידים הבינו כי התורה כולה מושתתת על הפסוק הנ"ל . לאחר מכן התלמידים התבקשו לכתוב מה ממחיש או משקף להם הפסוק הנ"ל? את התוצרים תלינו על לוח מיוחד שיוחד לכך. ובאמת ראינו כי לכולנו מחשבות דומות בנוגע לפסוק המדובר.בהמשך חילקנו את התלמידים לשתי קבוצות מעורבות ושם ביקשנו מכל קבוצה לחבר אמנה משותפת לשתי הכיתות. כל אמנה כזאת נתלתה בכיתת האם .השיתוף פעולה בין שתי הכיתות שלכאורה נחשבות ככיתות קצה היה מעניין ופורה במיוחד